consulent dienstverlening met specialisme in psychiatrie/licht verstandelijke beperking

DE OPDRACHT

Opdracht omschrijving

De gemeenten Druten en Wijchen bundelen sinds 1 januari 2018 hun krachten in de Werkorganisatie Druten Wijchen

(WDW). We bouwen aan een organisatie die het wonen, werken en ondernemen voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maakt.  Onze organisatie bestaat uit vijf domeinen met zelforganiserende teams.

Het Sociaal Team Druten is werkzaam binnen de gemeente Druten en valt onder het domein Publiekszaken van de WDW.

Het team bestaat momenteel uit 22 collega’s en voert taken uit op een breed terrein. Niet alleen de klassieke WMO, de WMO 2015 (‘nieuw’) en de Jeugdwet, maar ook delen van de Participatiewet, zoals bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening.

Het Sociaal Team hanteert een eigen aanpak die de eigen kracht van de burgers van Druten aanspreekt met het doel de burgers zoveel mogelijk te laten participeren. Wij gaan uit van de grondhouding die hoort bij de Sociale Netwerk Strategie (SNS) en een integrale werkwijze gebaseerd op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Uitgangspunt voor passende ondersteuning is zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig.

Het motto van het Sociaal Team Druten is: ‘Mensen met elkaar verbinden met inzet van hun eigen visie en kracht. Voor een Drutense samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar’.

Van 26 april 2021 tot en met 23 juli 2021 hebben wij voor 32 uur per week een tijdelijke opdracht voor een specialist in de WMO ‘nieuw’ voor het begeleiden en (laten) ondersteunen van volwassenen met een specialisme in psychiatrie/licht verstandelijke beperking (LVB). Je bent een professional die werkzaamheden zelfstandig en proactief kan uitvoeren met goede communicatieve vaardigheden.

Verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt actief en zo nodig intensief binnen het gezin of huishouden en/of bepaalt en coördineert eensamenhangende aanpak van hulpverlening en leidt toe naar passende zorg.
 • Je verheldert vragen en stelt een ondersteuningsplan op. Dat doe je door het voeren van gesprekken methulpvrager/gezin, het netwerk en/of betrokken hulpverleners.
 • Je onderzoekt de situatie op meerdere leefgebieden en brengt het netwerk in kaart.
 • Je bepaalt en organiseert vanuit de regierol een samenhangende aanpak van de hulpverlening.
 • Je organiseert zo nodig een multidisciplinair overleg met betrokken professionals (alle leefdomeinen) om te komen tot eenintegrale probleemanalyse en afstemming van hulpverlening c.q. in te zetten maatregelen.
 • Je stelt, zo nodig, een veiligheidsplan op.
 • Je zet het eigen netwerk van betrokkene(n) in bij de uitvoering van het plan ter bevordering van de eigen kracht.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 31 maart 2021 11:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 26 april 2021 tot en met 23 juli 2021 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • De kandidaat voegt een CV en een motivatiebrief toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat. In het CV moeten naast de persoonlijke (contact)gegevens zijn opgenomen: functienaam, organisatie, start- en einddatum van uw opgebouwde carrière en werkzaamheden. In de motivatie willen we graag lezen waarom de kandidaat geschikt is voor deze tijdelijke klus.
 • De kandidaat heeft minimaal een hbo-opleiding bij voorkeur MWD, SPH of SPV. Dit kan de kandidaat aantonen door diploma’s en/of door het benoemen en uitleggen van de functies die je hebt uitgevoerd binnen het vakgebied.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente op het terrein van psychiatrische en LVB-problematiek.

Wensen

 • Je hebt ruime kennis en ervaring in het opstellen van een ondersteuningsplan. Je kunt dit aantonen met een kernachtige omschrijving.
 • Je bent communicatief vaardig in woord en schrift en een gesprekspartner met de nodige sociale vaardigheden. Je kunt dit aantonen met een kernachtige omschrijving.
 • Je bent bekend met de gemeente Druten, Wijchen of Werkorganisatie Druten Wijchen. Je kunt dit aantonen met een kernachtige omschrijving. of systeem????
 • Je hebt aantoonbare recente ervaring met ons Pink Roccade systeem. Je kunt dit aantonen met een kernachtige omschrijving.
Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time
  Noord-Brabant

  DE OPDRACHT Voor het team Financiën, Juridische Zaken en Inkoop zijn we per DIRECT op zoek naar een Teamleider Financiën, Juridische Zaken en Inkoop Voor de duur van 3 maanden. Max tarief € 115 per uur (all-in) Werken bij de gemeente Mo
 • Full Time
  West-Brabant

  DE OPDRACHT   Het Werkplein Hart van West-Brabant is op 1 januari 2015 van start gegaan als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Het Werkplein werkt vanaf twee loca
 • Full Time
  Noord-Brabant

  DE OPDRACHT Een jurist met kennis en ervaring van vergunningverlening en handhaving op het gebied van de Wabo: - Juridische advisering bij, en begeleiden en beoordelen van, aanvragen om omgevingsvergunning met name voor de activiteit planologis