Juridisch adviseur Europees programma OP Oost

 • Full Time
 • Utrecht

DE OPDRACHT

Het Europese programma OP Oost 2014-2020 is een regionaal programma  voor het landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel). Dit programma is gericht op het stimuleren van innovatie door en samenwerking tussen MKB bedrijven en het versterken van de omslag naar een koolstofarme economie in Oost Nederland. Het totale reguliere programma budget bedraagt circa € 300 miljoen, waarvan € 100 miljoen EU-gelden afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op dit moment zijn deze middelen nagenoeg allemaal vastgelegd in projecten. Daarnaast is het programma kortgeleden uitgebreid met 100 mln euro voor Covid-herstelmaatregelen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland is de managementautoriteit van het programma. De managementautoriteit is verantwoordelijk voor het volledige beheerder van het programma. Dit houdt onder andere in dat de subsidies worden verleend, gecontroleerd en vastgesteld. Daarnaast verzorgt de managementautoriteit ook de verantwoording over de uitvoering van het programma naar de Europese Commissie en controlerende instanties. En er vind regelmatig inhoudelijke afstemming plaats met de soortgelijke EFRO-programma’s in Noord-, West- en Oost-Nederland en het Ministerie van EZK.

De komende periode concentreren de werkzaamheden van het programma zich vooral op het begeleiden, controleren en vaststellen van de 130 gesubsidieerde projecten die eerder zijn verleend. Daarnaast start de openstelling van de Covid-herstelmaatregelen per 1 april 2021 en zullen zich rondom het verleningstraject waarschijnlijk veel vragen over staatsteun voordoen. En tot slot zijn ook de voorbereidingen van het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 in volle gang waarbij de interpretatie van de nieuwe EU-regelgeving en het inregelen van alle uitvoeringstechnische zaken zoals het juridisch kader een belangrijke rol spelen.

Via deze opdracht zoeken wij een juridisch adviseur die tijdelijk werkzaamheden verricht ter versterking van het programma OP Oost.

Verantwoordelijkheden

De werkzaamheden zijn:

 • Opstellen en actualiseren van beleidsregels. Belangrijk onderdeel hierin zijn de mogelijkheden/onmogelijkheden vanuit de staatssteunwetgeving.
 • Opstellen van subsidieplafonds.
 • Adviseren over interpretatie en toepassing van EU-regelgeving, zowel m.b.t. staatssteun maar ook de specifieke EU-subsidieverordeningen (m.n. EFRO).
 • Adviseren over en/of afhandelen van bezwaar- en beroepszaken.
 • Overleg en afstemming met het Rijk en de overige Managementautoriteiten over de toepassing van het wetgevend kader voor zowel het lopende programma als het nieuwe programma 2021-2027.
 • Delen van kennis en ervaring met de overige Managementautoriteiten.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 11 april 2021 22:59 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

 • Externe is inzetbaar vanaf 3 mei 2021 tot en met 31 maart 2022 voor gemiddeld 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde academische opleiding Nederlands Recht. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) met subsidierecht binnen een overheidsorganisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting op welke wijze en vanuit welke rol de gevraagde minimaal 5 jaar ervaring is opgedaan. Graag specifiek de naam van de overheidsorganisatie(s) vermelden.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 – heden) op het gebied van Europese regelgeving en (complexe) staatssteun. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting op welke wijze en vanuit welke rol de gevraagde minimaal 5 jaar ervaring is opgedaan.

Wensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het toepassen en uitvoeren van Europese subsidieregelingen en -verordeningen bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.; ; Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het toepassen en uitvoeren van Europese subsidieregelingen en -verordeningen bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (10 punten); Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het toepassen en uitvoeren van Europese subsidieregelingen en -verordeningen bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (6 punten); Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het toepassen en uitvoeren van Europese subsidieregelingen en -verordeningen bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (4 punten); Externe heeft geen ervaring met het toepassen en uitvoeren van Europese subsidieregelingen en -verordeningen bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (0 punten).
 • Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring op het gebied van staatssteun bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. ; ; Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit werkervaring blijkt op het gebied van staatssteun bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (10 punten); Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit werkervaring blijkt op het gebied van staatssteun bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (6 punten); Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit werkervaring blijkt op het gebied van staatssteun bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (4 punten); Externe heeft geen werkervaring op het gebied van staatssteun bij een Rijks- of Provinciale overheidsorganisatie (0 punten).
 • Externe beschikt aantoonbaar over proceservaring bij een bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. ; ; Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit proceservaring blijkt bij een bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State (10 punten); Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit proceservaring blijkt bij een bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State (6 punten); Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit proceservaring blijkt bij een bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State (4 punten); Externe heeft geen proceservaring bij een bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State (0 punten).
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke organisatie en het daarbij behorende krachtenveld, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.; ; Externe kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke organisatie en het daarbij behorende krachtenveld (10 punten); Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke organisatie en het daarbij behorende krachtenveld (6 punten); Externe kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke organisatie en het daarbij behorende krachtenveld (4 punten); Externe heeft geen ervaring met het adviseren van bestuurders in een politiek-bestuurlijke organisatie en het daarbij behorende krachtenveld (0 punten).
Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time

  CIMTAQ zoekt een enthousiaste ICT Servicedesk talent die onze klanten écht tevreden weet te krijgen en te houden. Wil jij straks wegrijden in een gave Golf8 met een contract in je zak? Lees dan snel verder! Als ICT Servicedesk medewerker ben het ee
 • Full Time
  Hardenberg

  DE OPDRACHT   Waarom werken voor de gemeente Hardenberg? De gemeente Hardenberg is een bijzonder mooie gemeente om in te werken en te wonen. Er wonen ongeveer 61.000 inwoners in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft vanwege de liggi
 • Full Time
  Noord-Brabant

  DE OPDRACHT Voor het team Financiën, Juridische Zaken en Inkoop zijn we per DIRECT op zoek naar een Teamleider Financiën, Juridische Zaken en Inkoop Voor de duur van 3 maanden. Max tarief € 115 per uur (all-in) Werken bij de gemeente Mo