Juridisch adviseur vergunningverlening milieu complex

 • Full Time
 • Utrecht

DE OPDRACHT

De taken van de jurist

(Procedureel) beoordelen van vergunningaanvragen;

Adviseren over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht;

Adviseren dan wel opstellen van beschikkingen ten aanzien van complexe aanvragen op grond van de Wabo, en het adviseren over gedoogbeschikkingen (zorgvuldige voorbereiding, deugdelijke motivering, gebaseerd op actuele wetgeving en conform de jurisprudentie);

Behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, opstellen verweerschriften en pleitnota’s en vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling ter zitting.

Kandidaatomschrijving
Kandidaat voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • Relevante opleiding op minimaal HBO niveau
 •  Verdiepingscursus Omgevingsrecht
 • Basiscursus Wm
 • Basiscursus Wet natuurbescherming
 • Verdiepingscursus Awb
 • Relevante werkervaring van minimaal drie jaar bij een overheidsinstantie
 • Flexible houding
 • Om kunnen gaan met een grote eigen verantwoordelijkheid
 • Teamspeler

 

Interviewplanning

Gesprekken staan gepland op donderdag 8 april 2021

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 02 april 2021 17:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken
Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

Relevantie opleiding op minimaal HBO niveau
Minimaal 3 jaar recente werkervaring mbt genoemde taken bij een overheidsinstelling
Aantoonbare ervaring met complexe juridische vraagstukken op gebied van vvl milieu

Wensen
– Werkervaring bij gemeente, provincie, Omgevingsdienst of Regionale uitvoeringsorganisatie
– Aantoonbare ervaring met juridische vraagstukken op gebied van vvl Brzo
– Verdiepingscursus Omgevingsrecht en Awb Basiscursus Wm en Wet natuurbescherming
– Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke
– beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Mate van ervaring Moet in het team passen
– Beschikbaarheid (start opdracht)

Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time

  Functieomschrijving CIMTAQ zoekt een enthousiaste Functioneel Applicatie Beheerder Sociaal Domein voor gemeente in de Randstad. Altijd al gedroomd van een baan waarbij jij de schakel bent tussen de ICT en de business? Gemeente heeft grote stappen g
 • Full Time
  Zuid-Holland

  DE OPDRACHT Organisatie De gemeente Zoetermeer heeft als centrumgemeente een regierol in de regionale samenwerking tussen zes gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC). Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebie
 • Full Time
  Groningen

  DE OPDRACHT   We zijn opzoek naar een juridisch medewerker grondzaken. Naast het ondersteunen van de twee senior juridisch beleidsmedewerkers in hun taken heb je als taak de afhandeling van ingebruikgeving en verkoop van snippergroen. D