Juridisch Adviseur, werkgebied Werk-, Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein

DE OPDRACHT

 

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Team informatiesamenleving | CIO en de samenwerking met Beleid en Realisatie

In de beleidsvoornemens van het rijk, de VNG en gemeenten spelen preventie, vroegsignalering en gegevensuitwisseling ten behoeve van effectieve, integrale ondersteuning een prominente rol. Gemeenten zijn hét aanspreekpunt voor mensen die het moeilijk hebben. Door letterlijk en figuurlijk dicht bij haar inwoners te staan en een menselijk gezicht te bieden, waarop ze kunnen vertrouwen. Gemeenten staan aan de lat om de leefwereld van de inwoner te verbinden met de systeemwereld van regels en wetten; vanuit het inwonerperspectief. Door de inzet op preventie, vroegsignalering en integrale dienstverlening komen veel meer inwoners eerder (breed) in beeld bij gemeenten. Diverse wetswijzigingen verruimen en verbreden hiertoe de gemeentelijke uitvoeringstaken. De toestroom wordt versterkt door de effecten van de coronacrisis en de rol die van gemeenten in steun- en hersteloperaties gevraagd wordt. Preventiegerichter werken vereist een gemeentelijke dienstverlening die, meer dan voorheen, is gericht op het faciliteren van persoonsgebonden toekomstperspectief.

Het VNG Team Informatiesamenleving | CIO werkt in de driehoek met collega’s van VNG Beleid en VNG Realisatie onder meer aan het vernieuwingsprogramma Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI). Het doel van dit programma is gemeenten te ondersteunen in het optimaal laten participeren van hun inwoners in de samenleving.

In 2021 werken we aan een verbeterde inrichting van de dienstverleningslandschappen binnen het brede sociaal domein. Op basis van klantreizen brengen we met de service blueprint methodiek in kaart wat de gemeentelijke opgave in de nabije toekomst is en welke dienstverlening, instrumenten, applicaties en data er al door gemeenten worden gebruikt. Naast het werklandschap en het schuldenlandschap ontwikkelen we samen met 3

gemeenten ook een inburgeringslandschap en een inkomenslandschap. Daarmee maken we de informatiekundige verbanden in het sociaal domein inzichtelijk.

 • Daarnaast stellen we met gemeenten een position paper “Uitlegbare uitvoering” op als rode draad voor de programma’s die we uitvoeren. We dragen daarmee bij aan beleidsvorming over vernieuwende ketensamenwerking tussen rijk, gemeenten en publieke en private uitvoeringsorganisaties. De uitdaging hierbij is om te inventariseren wat er al ligt, waar overlap is en welke onderdelen nog uitgewerkt moeten worden om tot een volledig overzicht, inzicht en uitzicht te komen.

Omschrijving van de opdracht

Voor deze tijdelijke opdracht zoeken we een juridisch adviseur die in teamverband gaat samenwerken aan de uitdieping van de dienstverleningslandschappen, de inhoudelijke analyse van samenhang plus het uitvoeren van juridische reviews.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Juridisch ondersteunen bij belangenbehartiging;
 • Analyseren van en adviseren over uitvoeringsproducten (zoals handreikingen, voorbeeldbrieven en modelverordeningen) in de relatie tot wetgeving;
 • Juridisch adviseren van gemeenten.
 • Participatie in verschillende (juridische) ketenbrede werkgroepen;
 • Voorbereiden van bestuurlijke standpunten t.a.v. wetgeving in ontwikkeling.
 • Analyseren en verbinden van de werk-, inkomen-, schuldhulpverlening- en inburgeringwetgeving;
 • Doorredeneren van consequenties van wetgeving;
 • Opstellen van ondersteuningsproducten, zoals handreikingen, factsheets, DPIA’s etc.
 • Juridisch adviseren van VNG-projecten op het WISI-domein;
 • Breed juridisch adviseren van gemeenten in relatie tot WISI-domein vraagstukken.

Resultaat van de opdracht

 1. Draagvlak organiseren | kaderen

– Er zijn juridische reviews op wetsteksten, impactanalyses en bestuurlijke reacties uitgevoerd.

– Er zijn consultatiebijeenkomsten met gemeenten, ministeries en toezichthouders georganiseerd.

– De ontwikkeling en implementatie van informatievoorzieningen is getoetst op de geldende (Europese) aanbestedingsrichtlijnen.

 1. Samenhang creëren | regisseren

– Adviezen opgesteld inzake de juridische samenhang tussen wetstrajecten, domeinlandschappen en informatievoorzieningen.

– Aanbevelingen uitgewerkt voor governance structuren.

 1. Praktisch maken | faciliteren

– Uitgewerkte factsheets en handreikingen opgeleverd.

– Uitgevoerde privacy impact analyses opgeleverd.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 06 april 2021 11:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.
 • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen.
 • WO-werk- en denkniveau en een afgeronde WO-opleiding Nederlands recht waarmee de kwalificatie ‘meester in de rechten’ is verkregen;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een interbestuurlijke omgeving, in de rol van jurist, analist of functionaris gegevensbescherming;
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Na gunning van de inhuuropdracht ontvangen alle inschrijvers(*) een terugkoppeling van de uitvraag. De terugkoppeling betreft onder andere een (Excel) overzicht met de ranking van alle inschrijvers en de score op de gunningscriteria/kwaliteit. In dit overzicht worden de namen van alle inschrijvers vermeld (dit is de leveranciersnaam, niet de naam van de kandidaat). * Inschrijvers die, na toetsing van antwoorden en bewijs in cv/motivatie, worden uitgesloten van de procedure, ontvangen dit overzicht niet en worden ook niet genoemd in het Exceloverzicht. De gegunde leveranciersnaam zal altijd zichtbaar zijn op dit overzicht.
 • Aantoonbare werkervaring in het in het gemeentelijke werkveld, bij voorkeur op het terrein van Werk, Inkomen, Schulden of Inburgering in de rol van jurist, analist of functionaris gegevensbescherming
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met juridische ondersteuning van Europese aanbestedingsprocedures en contractmanagement binnen het gemeentelijke domein, met inbegrip van advisering over compliance, opstellen van model contracten en review van overige aanbestedingsdocumenten voor de betreffende aanbesteding.
 • Theoretische en praktijkkennis over modern toezichthouderschap en van de huidige en toekomstige wetgeving in het Sociaal Domein; kennis van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de gevolgen daarvan voor de (gemeentelijke) informatievoorziening.
Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time
  Noord-Brabant

  DE OPDRACHT De maatschappij is continue aan het veranderen. We zijn op weg naar een participatie- en netwerkmaatschappij. Ook voor het Werkplein betekent dit een ontwikkeling, naar een Werkplein met HART voor de inwoners van West-Brabant. Wil j
 • Full Time

  Voor DE snelst groeiende Data Analytics organisaties in Nederland is CIMTAQ op zoek naar een Business Intelligence Consultant. Ben jij een BI Consultant die een volgende stap willen zetten in het informatielandschap en die een passie hebben voor dat
 • Full Time
  Gelderland

  DE OPDRACHT Organisatie Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 43.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken