Juridisch medewerker VTH

DE OPDRACHT

Een jurist met kennis en ervaring van vergunningverlening en handhaving op het gebied van de Wabo:

– Juridische advisering bij, en begeleiden en beoordelen van, aanvragen om omgevingsvergunning met name voor de activiteit planologische afwijking (zowel binnenplanse procedures, kruimelgevallen en uitgebreide procedures);

– Juridische advisering bij, en begeleiden en beoordelen van, handhavingszaken met de nadruk op het gebied van de Wabo.

– Opstellen van (voor)aanschrijvingen van handhavingsbesluiten op het brede gebied van de leefomgeving. Ervaring met handhaving op de Opiumwet is een pré;

– Behandelen van zienswijze bij handhavingsprocedures en omgevingsvergunningsprocedures

– Voeren van juridische bezwaar- en beroepsprocedures, en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan, bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank en Raad van State bij handhavingsprocedures en omgevingsvergunningsprocedures

– In voorkomende gevallen informeren van de portefeuillehouder over de te nemen stappen.

Kandidaatomschrijving

Het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden zoals hierboven beschreven en het het snel inzicht verkijgen en eigen maken van het afgesproken werkproces.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op maandag 12 april tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 06 april 2021 05:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

 • HBO, dit dient te blijken uit het cv.
 • Meer dan 5 jaar, dit dient te blijken uit het cv.

Wensen

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van juridische advisering op het terrein van aanvragen omgevingsvergunning voor activiteit planologische afwijking en handhavingszaken op het terrein van WABO.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis met het opstellen van (voor)aanschrijvingen van handhavingsbesluiten op het brede gebied van de leefomgeving.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis met het voeren van juridische bezwaar- en beroepsprocedures, en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan, bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank en Raad van State bij handhavingsprocedures en omgevingsvergunningsprocedures.
 • Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In het gesprek wordt verder ingegaan op de functie eisen en gunningscriteria.
Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time
  Utrecht

  DE OPDRACHT Het Europese programma OP Oost 2014-2020 is een regionaal programma  voor het landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel). Dit programma is gericht op het stimuleren van innovatie door en samenwerking tussen MKB bedrijven en het verster
 • Full Time
  Zuid-Holland

  DE OPDRACHT   Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag
 • Full Time
  Noord-Brabant

  DE OPDRACHT De maatschappij is continue aan het veranderen. We zijn op weg naar een participatie- en netwerkmaatschappij. Ook voor het Werkplein betekent dit een ontwikkeling, naar een Werkplein met HART voor de inwoners van West-Brabant. Wil j