Juridisch medewerker VTH

DE OPDRACHT

Een jurist met kennis en ervaring van vergunningverlening en handhaving op het gebied van de Wabo:

– Juridische advisering bij, en begeleiden en beoordelen van, aanvragen om omgevingsvergunning met name voor de activiteit planologische afwijking (zowel binnenplanse procedures, kruimelgevallen en uitgebreide procedures);

– Juridische advisering bij, en begeleiden en beoordelen van, handhavingszaken met de nadruk op het gebied van de Wabo.

– Opstellen van (voor)aanschrijvingen van handhavingsbesluiten op het brede gebied van de leefomgeving. Ervaring met handhaving op de Opiumwet is een pré;

– Behandelen van zienswijze bij handhavingsprocedures en omgevingsvergunningsprocedures

– Voeren van juridische bezwaar- en beroepsprocedures, en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan, bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank en Raad van State bij handhavingsprocedures en omgevingsvergunningsprocedures

– In voorkomende gevallen informeren van de portefeuillehouder over de te nemen stappen.

Kandidaatomschrijving

Het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden zoals hierboven beschreven en het het snel inzicht verkijgen en eigen maken van het afgesproken werkproces.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op maandag 12 april tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 06 april 2021 05:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

 • HBO, dit dient te blijken uit het cv.
 • Meer dan 5 jaar, dit dient te blijken uit het cv.

Wensen

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van juridische advisering op het terrein van aanvragen omgevingsvergunning voor activiteit planologische afwijking en handhavingszaken op het terrein van WABO.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis met het opstellen van (voor)aanschrijvingen van handhavingsbesluiten op het brede gebied van de leefomgeving.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis met het voeren van juridische bezwaar- en beroepsprocedures, en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan, bij de commissie bezwaarschriften, de rechtbank en Raad van State bij handhavingsprocedures en omgevingsvergunningsprocedures.
 • Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In het gesprek wordt verder ingegaan op de functie eisen en gunningscriteria.
Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time
  Utrecht

  DE OPDRACHT Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
 • Full Time
  Gelderland

  DE OPDRACHT Opdracht omschrijving Je gaat met inwoners in gesprek over hun vragen en behoeften die betrekking hebben op opvoeden en opgroeien. Je stimuleert inwoners om zelf na te denken over mogelijke oplossingen in plaats van te denken i
 • Full Time
  Utrecht

  DE OPDRACHT Wie zijn wij Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve ken