Operationeel coördinator/aanvoerder Regionaal Mobiliteitsteam ZHC

DE OPDRACHT

Organisatie
De gemeente Zoetermeer heeft als centrumgemeente een regierol in de regionale samenwerking tussen zes gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC).
Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied waarbinnen dienstverlening wordt verleend door UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Per 1 januari 2013 zijn er 35 arbeidsmarktregio’s. De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeentes Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten en het UWV.

Als gevolg van de crisisdienstverlening moet in april 2021 in ZHC het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) klaar staan voor uitvoering. Het doel is om op een efficiënte en effectieve wijze de bemiddeling voor mensen die tijdens de COVID-crisis hun inkomen dreigen kwijt te raken, of al zijn kwijt geraakt, vorm te geven. Het gaat om bemiddeling naar werk of (om)scholing. Overheid en publieke partijen werken hierin in een netwerkorganisatie samen. De betrokken partijen zijn: werkgevers, FNV, CNV, gemeenten, UWV, SBB en onderwijs (ROC’s). Als randvoorwaarde voor het adviseren van werkzoekenden is het o.a. noodzakelijk om alle beschikbare beleidsinstrumenten van partijen in kaart te hebben.

Voor de oprichting en coördinatie van het operationeel team van het RMT is voor de periode van minimaal een jaar een operationeel coordinator nodig. De beoogde startdatum is 19 april 2021.

Positie
Het uitvoerend Regionaal Mobiliteitsteam helpt werkgevers, groepen mensen via werkgevers en/of individuele mensen die op zoek zijn naar (nieuw) werk of om- en bijscholing. Dit team moet kunnen beschikken over alle beleidsinstrumenten van de samenwerkende partners, middelen via de landelijke menukaart en moet gericht kunnen verwijzen naar partijen in het veld. De kern van de dienstverlening gaat om een goede intake, begeleiding, voorlichting, orientatie en concreet op weg helpen van hulpvragers naar de volgende stap inclusief monitoring.

Opdracht
De operationeel coördinator/aanvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het RMT (naar schatting 5 fte) en fungeert als eerste functionele aanspreekpunt voor de teamleden. De projectleider rapporteert functioneel aan de kwartiermaker/coördinator ZHC en valt formeel in het team Beleid Sociaal Domein van centrumgemeente Zoetermeer.

Het is de taak van de operationeel coördinator/aanvoerder om ervoor te zorgen dat in het voorjaar van 2021 een RMT operationeel is. Vanzelfsprekend werkt de operationeel coördinator daarin nauw samen met de kwartiermaker RMT ZHC en – via de regietafel RMT ZHC – met de betrokken partners.

Globaal bestaat de functie uit de volgende generieke hoofdtaken:

– Organiseert de inrichting en uitvoering van het project in nauwe samenwerking met betrokken organisaties en stuurt op de voortgang van de af te spreken resultaten en doelen.
– Coördineert de uitvoering van het uitvoerend team dat is samengesteld uit collega’s van de samenwerkende partners (5 fte).
– Is verantwoordelijk voor analyse van managementinformatie, een juiste projectadministratie en de rapportage aan de kwartiermaker en de Regietafel RMT ZHC.
– Signaleert/voorkomt knelpunten en bedenkt oplossingen voor risico’s en problemen.
– Fungeert als aanspreekpunt binnen het RMT en voor externe partners en andere partijen.

Competenties

– Realisatie kracht of resultaatgerichtheid;
– Ambtelijke en bestuurlijke sensitiviteit;
– Sensitiviteit voor en kennis van bedrijfsleven (organisaties werkgevers werknemers, sectoren/sectorfondsen);
– Ondernemend (pionier) en oplossingsgericht;
– Plannen en organiseren;
– Binden van mensen;
– Samenwerken.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 06 april 2021 08:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken
Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).

Wensen
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 pt)
– Een afgeronde opleiding in de richting van Bedrijfskunde, Veranderkunde of Organisatiekunde op minimaal hbo bachelor niveau (15 pt)
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Coördinator binnen een gemeentelijke organisatie / het UWV of in samenwerkingsprojecten met gemeenten en UWV in de afgelopen 5 jaar (25 pt)
– Aantoonbare kennis van landelijke en regionale trends en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken (duidelijk weergegeven middels een toelichting in het cv) (15 pt)
– Aantoonbare kennis over de bedrijfsvoering van het UWV (duidelijk weergegeven in het cv) (10 pt)
– Aantoonbare kennis van systeem SONAR-WBS (5 pt)
– Aantoonbare werkervaring met het aansturen van (project)teams in de afgelopen 3

Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time

  Voor DE snelst groeiende Data Analytics organisaties in Nederland is CIMTAQ op zoek naar een Junior/Medior Data Specialist. Heb jij het vermogen om technisch leidinggevende te zijn en de informatievraag van de klant te vertalen waardevolle dataoploss
 • Full Time

  Voor DE snelst groeiende Data Analytics organisaties in Nederland is CIMTAQ op zoek naar een Junior/Medior Data Specialist. Heb jij het vermogen om technisch leidinggevende te zijn en de informatievraag van de klant te vertalen waardevolle dataoploss
 • Full Time
  Gelderland

  DE OPDRACHT Organisatie Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van de samenleving bij! Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk. Een dynamis